File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 04, datë 22.01.2022 “Për miratimin e procedurave operacionale për shkatërrimin e të dhënave personale në pajisjen elektronike të identifikimit (PEI) dhe sistemin elektronik të identifikimit të votuesve (SEIV) në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të përdorura në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.