File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.04, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit z. Arbron Din Vata nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Kukës”.