File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 05, datë 07.01.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përcaktimin e partisë që do të propozojë anëtarin e shtatë të KZAZ”.