File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 05, datë 23.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetedëklarimit të kandidatit zj. Arbora Sejdin Kore nga lista shumemërore për këshillin e bashkisë Gjirokastër”.