File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 06, datë 07.01.2021 “Për miratimin e modeleve dhe specifikimeve të shenjave dalluese të logjistikës zgjedhore”.