File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 06, datë 24.01.2022 “Për miratimin e planit të punës dhe programit analitik të akteve për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 mars 2022”.