File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 07, datë 14.01.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ, ndaj z. Arben Qalliu”.