File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 9, datë 19.01.2021 “Për miratimin e programit të edukimit, informimit dhe sensibilizimit të zgjedhësve, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021”.