File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr 1, datë 19.10.2020, “Për emërimin e auditit teknicien për mbikqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 25 prill 2021”.