File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 105, datë 01.03.2022 “Për konstatim të shkeljes së parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nga Koalicioni “Shtëpia e Lirisë”.