File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 110, datë 01.03.2022 “Për miratimin e rregullave procedurale teknike dhe të modeleve të dokumentacionit të punës që do të përdoren nga KZAZ 26, bashkia Vorë, qarku Tiranë, për administrimin dhe zhvillimin e procesit zgjedhor të votimit dhe numërimit elektronik për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.