File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 111, datë 13.05.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.60, datë 13.05.2023 të depozituar nga subkejti zgjedhor ‘Lëvizja Bashkë’”.