File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 114, datë 01.03.2022 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendodhjes së dy qendrave të votimit në bashkinë Shkodër, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”.