File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 120, datë 08.03.2021 “Për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.