File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 125, datë 04.03.2022 “Për krijimin e KQV-së së posaçme dhe sasinë e fletëve të votimit për qendrën e posaçme të votimit nr. 22241, në KZAZ nr. 43, bashkia Rrogozhinë”.