File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 125, datë 23.05.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 65, datë 20.05.2023 depozituar nga subjekti zgjedhor ‘Partia Lëvizja e Legalitetit”.