File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 126, datë 23.05.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 63 të depozituar në KQZ në datën 22.05.2023 nga subjekti zgjedhor ‘Aleanca Demokristiane e Shqipërisë’”.