File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 127, datë 05.03.2022 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ nr. 54, qarku Fier”.