File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 128, datë 05.03.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së bashkisë Shkodër, për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në bashkinë Shkodër, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”.