File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 129, datë 05.03.2022 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendodhjes së dy qendrave të votimit në bashkinë Durrës, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”.