File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 130, datë 05.03.2022 “Për miratimin e listës shumemërore të shtetasve të cilët mund të emërohen kryesisht anëtarë të KQV-ve, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.