File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 134, datë 10.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të shoqatës “Qendra për Transparencë”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.