File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 135, datë 10.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të organizatës “Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.