File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 140, datë 04.04.2022 “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, qarku Tiranë, z. Pandeli Sotir Majko.