File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 144, datë 14.04.2022 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të subjektit zgjedhor “Partia Demokratike” për shkelje të parashikuar në nenin 91, të Kodit Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj bashkisë Rrogozhinë”.