File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 146, datë 16.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.