File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 147, datë 26.04.2022 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj z. Haki Çako, Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe zj. Eriselda Sefa, propozuar si kandidate për kryetare bashkie në bashkinë Lushnjë nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.