File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 150, datë 26.05.2023 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 83, datë 24.05.2023 të depozituar nga subjekti zgjedhor ‘Partia Balli Kombëtar’”.