File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 157, datë 05.05.2022 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare”, për shkelje të parashikuar në nenet 91 dhe 92 të Kodit Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj z. Xhemal Bushati, z. Fatmir Juka, Drejtor i Galerisë së Arteve Shkodër dhe Partisë Demokratike”.