File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 159, datë 29.05.2023 “Për kthimin e kërkesës ankimore nr. 91, të depozituar në KQZ në datën 26.05.2023 nga subjekti zgjedhor ‘Partia Lëvizja e Legalitetit’”.