File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 165, datë 19.05.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Klos, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Bashkim Rexhep Dardha”.