File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 171, datë 23.03.2021 “Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit që do të prodhohen për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.