File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 174, datë 23.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Fondacionit Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (FShDPAK), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.