File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 178, datë 28.06.2022 Vendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Selenicë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Mimoza Bahri Jaupaj”.