File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 185, datë 22.07.2022 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare”, ndaj z. Edison Memolla, Kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë, z. Denis Dedej, përgjegjësit të Qendrës Kultutore “Haxhi Memolla”, zj. Ana Dhamo, Drejtor i Drejtorisë Rajonale Arsimore Durrës, z. Luan Shehi, Drejtor i Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Rrogozhinë, zj. Margarita Dedej, Drejtorit të Shkollës “Haxhi Qehaj” dhe zj. Mimoza Bidaj, Drejtorit të Kopështit Rrogozhinë, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.