File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.189, datë 13.09.2022, “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Ashim Hysen Tafilaku, kandidat për deputet i propozuar nga Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, qarku Shkodër, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.