File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 19, datë 03.11.2020, “Për shqyrtimin e kërkesës së qendrës “Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza”, shoqata “Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqiperi” dhe qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim”, për shtyrjen e afatit për mbledhjen e nënshkrimeve mbështetëse, për propozimin e projektligjit “Për krijimin e regjistrit kombëtar të autorëve të krimeve seksuale”.