File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 190, datë 29.03.2021 ”Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të “Rrjetit Evropian të Organizatave të Monitorimit të Zgjedhjeve (ENEMO)”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.