File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 199, datë 29. 09. 2022, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, zj. Sabrie Isni Laci”.