File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 2, datë 17.01.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesave ankimore nr. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 dhe 27”.