File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 20, datë 06.11.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Elsa Nikoll Zefi nga lista shumemërore e Partisë Uniteti Kombëtar, për këshillin e bashkisë Lezhë”.