File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 20, datë 18.2.2022 “Për kriteret për caktimin e numrit të Grupeve të Numërimit për çdo Vend të Numërimit të Votave”.