File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 20, datë 20.2.2024 “Për shpërndarjen e fondeve vjetore partive politike në formën e ndihmës financiare vjetore për vitin 2024”.