File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 20, datë 20 prill 2021 “Për miratimin e udhëzuesit të punës të Komisionit të Zonës së Administrimit të Zgjedhjeve dhe Grupit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.