File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 20, datë 26.01.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Uniteti Kombëtar, zj. Armanda Hil Ndoka”.