File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 200, datë 29 .09. 2022, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Shijak, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Olisa Enver Lekli”.