File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.205, datë 03.11.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Devoll, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë së Gjelbër, z. Kevin Agron Baçi”.