File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 211, datë 01.12.2022 “ Për dhënien e mandatit të Deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Koalicionit Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim, qarku Tiranë, z. Petrit Dine Doda”.