File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 219, datë 12.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe vëzhguesve afatgjatë të shoqatës “Intelektualët e Rinj”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.