File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 22, datë 26.01.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mat, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë së Reformave Demokratike të Shqipërisë, zj. Arendina Qemal Gasa”.